Voorstraat 6, 8861 BK Harlingen | T (0517)-42 01 57 | E info@pikanini.nl

Privacy

Pikanini verzamelt via haar winkels, website(s), acties, en haar spaarprogramma persoonsgegevens c.q. informatie over jou (hierna: “Persoonsgegevens”). Pikanini is ervan overtuigd dat de bescherming van Persoonsgegevens van essentieel belang is.

Pikanini is de wettelijk Verantwoordelijke voor de verwerking van alle Persoonsgegevens die worden verkregen via voornoemde kanalen en concepten. Onder Pikanini wordt verstaan Pikanini V.O.F.

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat je precies weet welke Persoonsgegevens Pikanini verzamelt en voor welke doeleinden we deze Persoonsgegevens gebruiken. In dit Privacy Statement beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. Pikanini staat er in ieder geval voor in dat Persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Pikanini verzamelt en verwerkt Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
1.    het uitvoeren van bestellingen uit de webshop of winkel en het aanmaken en onderhouden van het (persoonlijke) Pikanini account van betrokkene;
2.    het mogelijk toesturen van aanbiedingen, nieuwtjes en acties via e-mail en post;
3.    analyses voor procesverbetering, ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;
4.    het voorkomen en bestrijden van diefstal of andere vormen van fraude;
5.    ter ondersteuning van communicatie en campagnes via social media;
6.    afhandelen van klachten en verzoeken om informatie

1. uitvoeren van bestellingen via website, winkel en Pikanini Account
Pikanini legt Persoonsgegevens vast bij bezoek aan de Pikanini Website, bij het aanvragen of bestellen van producten of diensten door klanten en bij het aanmaken van een Pikanini Account.
Pikanini Account
Om volledig van alle diensten en functionaliteiten gebruik te kunnen maken die Pikanini via de website aanbiedt, moet je een persoonlijk Pikanini account (hierna: “Pikanini Account”) aanmaken. Wanneer je een Pikanini Account creëert, wordt aan je gevraagd om bepaalde Persoonsgegevens te verstrekken. De gegevens die je verstrekt stellen ons in staat om onze dienstverlening nog beter op jou te kunnen afstemmen. De verstrekte Persoonsgegevens gebruiken we, naast de verder in dit Privacy Statement genoemde doeleinden, om het Pikanini Account te kunnen aanmaken en je de daarbij behorende functionaliteiten, zoals winkelwagen en laatst bekeken producten te bieden. Je kunt je Account te allen tijde verwijderen. Indien je je Account verwijdert, zullen je gegevens niet langer worden bewaard.

2. het toesturen van aanbiedingen, nieuwtjes en acties via e-mail
Indien u daarvoor toestemming voor geeft kan uw e-mailadres gebruikt worden voor het toesturen van nieuwsbrieven met actuele aanbiedingen, specifieke acties en informatie over bijvoorbeeld (nieuwe) producten en diensten. De toestemming voor het toesturen van e-mail nieuwsbrieven kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht.

3. analyses voor procesverbetering, ontwikkeling van producten/diensten en marktonderzoek
Pikanini streeft ernaar om haar website en diensten van de hoogste kwaliteit te kunnen leveren en om het assortiment en diensten zo goed mogelijk op de wensen en behoeften van onze klanten en bezoekers af te stemmen. 
Hiervoor is het noodzakelijk dat Pikanini statistisch onderzoek uitvoert zodat zij, waar nodig, aanpassingen kan aanbrengen. Pikanini kan voor dit statistisch onderzoek gebruik maken van klantgegevens. De onderzoeksresultaten worden uitsluitend op geaggregeerde basis gerapporteerd. Dit betekent dat de resultaten op geen enkele wijze tot individuele klanten zijn te herleiden.

4. het voorkomen en bestrijden van diefstal of andere vormen van fraude
camerabeveiliging 
Wij beveiligen onze winkel o.a. met camera’s ter bescherming van onze werknemers, klanten en eigendommen. Deze camera’s zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreding van één van onze winkels word je op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd. Wij bewaren de gemaakte videobeelden maximaal 14 dagen daarna vernietigen wij deze beelden, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld wanneer deze van belang zijn voor een politieonderzoek).

5. ter ondersteuning van online marketingcommunicatie en campagnes
Pikanini gaat graag via het web en (eigen) social media kanalen in gesprek met klanten en bezoekers van de website over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen te beantwoorden. Pikanini volgt hiervoor actief het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs. Pikanini volgt discussies op deze kanalen, neemt er aan deel en beantwoordt individuele, relevante vragen. Pikanini behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Pikanini maakt gebruik van door bezoekers of klanten geboden toegang tot social media, zoals Facebook, waardoor Pikanini toegang heeft tot (een deel van) je gegevens op die social media. Wanneer je met ons communiceert via onze social mediapagina’s (bijvoorbeeld wanneer je commentaar plaatst of ons volgt door op de “Like” knop te klikken) kan het zijn dat wij Persoonsgegevens over je kunnen zien. Dit Privacy Statement geldt dan voor de persoonsgegevens die Pikanini verwerkt. Indien je ervoor kiest de Pikanini Website te delen via social media, dan kunnen jouw Persoonsgegevens (zoals je naam en het feit dat je geïnteresseerd bent in onze producten en diensten) tevens zichtbaar worden voor alle bezoekers van je persoonlijke social mediapagina’s. Op het gebruik van dergelijke social media websites zijn de voorwaarden en privacybeleid van de betreffende social media websites van toepassing.

6. afhandelen van klachten en verzoeken om informatie
Als je contact opneemt met Pikanini, omdat je vragen of klachten hebt over de dienstverlening van Pikanini, kunnen wij jouw contactgegevens en jouw vraag of klacht mogelijk opslaan. Pikanini kan jou vragen om meer Persoonsgegevens te geven indien wij dat nodig vinden voor beantwoording van de vraag of afhandeling van de klacht. De verstrekte Persoonsgegevens worden gebruikt voor het afhandelen van de vraag of klacht.

Toegang tot en aanpassing van Persoonsgegevens
Als je wilt weten welke Persoonsgegevens Pikanini van jou verzamelt en gebruikt, kun je Pikanini vragen om hiervan een overzicht te sturen. Pikanini zal je dan wel verzoeken om een kopie van een legitimatiebewijs in te zenden. Het inzageverzoek kan je doen via de Pikanini Klantenservice. Pikanini zal binnen vier (4) weken schriftelijk op jouw verzoek reageren via het opgegeven e-mailadres. Als je op grond van het overzicht Persoonsgegevens wilt laten corrigeren, aanvullen, verwijderen en/of afschermen, kun je daarvoor een nieuw verzoek sturen. Pikanini zal ook binnen vier (4) weken op dit verzoek reageren. Je kunt jouw Persoonsgegevens ook altijd bekijken en zo nodig wijzigen in jouw eigen Pikanini Account.

Welke derden hebben toegang tot je gegevens?
Pikanini schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Dit kunnen derden zijn die Pikanini inschakelt voor de uitvoering van marketingactiviteiten (zoals drukkerijen, e-mail en postverwerkers), voor producten en diensten waarbij Pikanini als tussenpersoon optreedt en voor haar klantenservice.

Persoonsgegevens worden slechts aan derden beschikbaar gesteld wanneer deze gegevens nodig zijn voor de derde partij ter uitvoering van de betreffende diensten. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van bewerker voor Pikanini en heeft Pikanini de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Uitsluitend indien Pikanini hiertoe wettelijk is verplicht, worden Persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Persoonsgegevens kunnen in dit kader ook worden doorgegeven aan ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Pikanini zal in dergelijke gevallen maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Beveiliging van Persoonsgegevens
Pikanini hecht veel waarde aan een goede beveiliging van Persoonsgegevens. Pikanini heeft dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo maakt Pikanini tijdens het bestelproces en het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde (SSL-) verbinding.

Pikanini en websites van derden
Op de website van Pikanini kun je links aan naar andere websites aantreffen. Pikanini is niet verantwoordelijk voor de omgang door die partijen met persoonsgegevens. Lees hiervoor de betreffende privacyverklaring van die website.

Wijzigingen in dit Privacy Statement
Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele Pikanini Privacy Statement vind je altijd op www.pikanini.nl/privacy. Indien het Privacy Statement wordt gewijzigd zal Pikanini dit communiceren via haar website of per email.

Vragen
Heb je vragen over ons Privacy Statement, dan kun je deze richten aan:

Pikanini V.O.F.
o.v.v. Privacy Statement
Voorstraat 6,
8861 BK, Harlingen

of via onze online contactpagina

Harlingen, mei 2018